Kód: 243

Emoční tahák

139 Kč
Skladem

Objevte hloubku svých emocí s průvodcem pro emoční všímavost. 

Tento digitální produkt otevírá dveře k hlubšímu pochopení sebe sama a emocí. Pomáhá s pojmenováním, přijetím i zpracováním emocí a podporuje naši emoční uvědomělost.
 
Co všechno je obsahem .zip souboru?
 • Emoční tahák PDF: Kolo šesti základních emocí, ze kterých vycházejí další, specifičtější emoce a pocity. Slouží jako inspirace při zvědomování emocí a k vyplňování denního emočního uvědomění.
 • Emoční tahák k doplnění PDF: Doplňte si kolo o své vlastní specifické emoce a pocity.
 • Emoce v našem těle PDF: Průvodce fyzickými projevy šesti základních emocí. Slouží ke snadnějšímu rozeznání i lepšímu pochopení emocí.
 • Emoční všímavost PDF: Objevte důležitost emoční všímavosti, získejte návodné otázky pro rozkrytí emocí a také nápady pro relaxační cvičení a zklidňující techniky.
 • Denní emoční uvědomění PDF: Jednoduchá forma deníkování pro zaznamenávání emocí a sledování pokroků.

Proč si tento produkt pořídit?

 • Pro pomoc s uvědoměním prožívání. Zejména, když se pravidelně objevuje emoční zahlcení a obtíže s rozeznáním pocitů a emocí.
 • Pro zlepšení svého duševního zdraví a pohody. Emoční všímavost může pomoci lépe zvládat stres, úzkost a depresi.
 • Pro posílení sebevědomí. Hlubší poznání sebe sama může pomoci zvýšit sebevědomí, upevnit sebevalidaci, posilnit odolnost a dělat uvědomělá rozhodnutí.
 • Pro prohloubení vztahů. Může pomoci se zdravějším a udržitelnějším vnímáním emocí svých i druhých.
 • Pro plnohodnotnější život. Emoční všímavost může pomoci žít v přítomnosti a s větším vědomím.

Tento průvodce je ideální pro:

 • Každého, kdo se chce dozvědět více o svých emocích a jejich vlivu na svůj život.
 • Ty z nás, kteří bojují s emoční dysregulací, zahlcením, stresem, úzkostí nebo jinými obtížemi.
 • Ty, kteří chtějí zlepšit své duševní zdraví a pohodu.
 • Zájemce o osobní rozvoj a sebepoznání.